神农架以丛林风景为配景 ,以神农氏传说以及淳朴的山林文化为元素 ,生存了天人合一的远古时代。让咱们踮起脚尖,一路去探访这浩瀚的林海,凝听年夜天然的声音吧!

【关于神农架】

神农架重要分为四年夜景区 ,别离是西南部的神农顶风光区 、西北部的天燕原始生态游览区 、东南部的喷鼻溪源游览区、东北部的玉泉河游览区 。景区的规模比力年夜,景点也比力分离,必需搭车才气达到 。

【神农架二日游攻略】

DAY1:木鱼镇--神农顶--坪阡古镇DAY2:坪阡古镇--年夜九湖--巴东;此条线路是神农架的浓缩线路 ,假如时间比力紧张的旅客可以选择这条线路,包罗了经典的打卡景点,春季去还能看到年夜片的杜鹃花。

【神农架最好游览季候】

神农架最好游览季候为5-10月 ,这时期水量充沛泉流清亮,花朵苍山葱翠欲滴,炎天照旧避暑的好行止。假如你喜欢冬天雪景的话 ,可以11月到次年4月去,还能滑雪 。

【神农架门票几多钱】

神农架的门票分淡旺季,每一年的5月1日-10月31日是140人元 ;每一年的11月1日-次年4月30日是112元 ;整日制年夜学本科及如下学历学生凭学生证、60周岁(含)-70周岁(不含)白叟凭身份证或者老年证儿童半价;凭相干有用证件 ,6周岁(含6周岁) 、身高1.2米(含)如下儿童、70周岁(含)以上白叟或者残疾证军官证记者证免费。

九州酷游app-KU酷游备用网址-官方网站


【读音】:

shén nóng jià yǐ cóng lín fēng jǐng wéi pèi jǐng ,yǐ shén nóng shì chuán shuō yǐ jí chún pǔ de shān lín wén huà wéi yuán sù ,shēng cún le tiān rén hé yī de yuǎn gǔ shí dài 。ràng zán men diǎn qǐ jiǎo jiān ,yī lù qù tàn fǎng zhè hào hàn de lín hǎi ,níng tīng nián yè tiān rán de shēng yīn ba !

【guān yú shén nóng jià 】

shén nóng jià zhòng yào fèn wéi sì nián yè jǐng qū ,bié lí shì xī nán bù de shén nóng dǐng fēng guāng qū 、xī běi bù de tiān yàn yuán shǐ shēng tài yóu lǎn qū 、dōng nán bù de pēn bí xī yuán yóu lǎn qū 、dōng běi bù de yù quán hé yóu lǎn qū 。jǐng qū de guī mó bǐ lì nián yè ,jǐng diǎn yě bǐ lì fèn lí ,bì xū dā chē cái qì dá dào 。

【shén nóng jià èr rì yóu gōng luè 】

DAY1:mù yú zhèn --shén nóng dǐng --píng qiān gǔ zhèn DAY2:píng qiān gǔ zhèn --nián yè jiǔ hú --bā dōng ;cǐ tiáo xiàn lù shì shén nóng jià de nóng suō xiàn lù ,jiǎ rú shí jiān bǐ lì jǐn zhāng de lǚ kè kě yǐ xuǎn zé zhè tiáo xiàn lù ,bāo luó le jīng diǎn de dǎ kǎ jǐng diǎn ,chūn jì qù hái néng kàn dào nián yè piàn de dù juān huā 。

【shén nóng jià zuì hǎo yóu lǎn jì hòu 】

shén nóng jià zuì hǎo yóu lǎn jì hòu wéi 5-10yuè ,zhè shí qī shuǐ liàng chōng pèi quán liú qīng liàng ,huā duǒ cāng shān cōng cuì yù dī ,yán tiān zhào jiù bì shǔ de hǎo háng zhǐ 。jiǎ rú nǐ xǐ huān dōng tiān xuě jǐng de huà ,kě yǐ 11yuè dào cì nián 4yuè qù ,hái néng huá xuě 。

【shén nóng jià mén piào jǐ duō qián 】

shén nóng jià de mén piào fèn dàn wàng jì ,měi yī nián de 5yuè 1rì -10yuè 31rì shì 140rén yuán ;měi yī nián de 11yuè 1rì -cì nián 4yuè 30rì shì 112yuán ;zhěng rì zhì nián yè xué běn kē jí rú xià xué lì xué shēng píng xué shēng zhèng 、60zhōu suì (hán )-70zhōu suì (bú hán )bái sǒu píng shēn fèn zhèng huò zhě lǎo nián zhèng ér tóng bàn jià ;píng xiàng gàn yǒu yòng zhèng jiàn ,6zhōu suì (hán 6zhōu suì )、shēn gāo 1.2mǐ (hán )rú xià ér tóng 、70zhōu suì (hán )yǐ shàng bái sǒu huò zhě cán jí zhèng jun1 guān zhèng jì zhě zhèng miǎn fèi 。